KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy że w ramach korzystania z niniejszego serwisu może dojść do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, co będzie mieć miejsce w sytuacji, gdy będziemy w stanie Panią/Pana zidentyfikować z wykorzystaniem gromadzonych w serwisie danych. W szczególności będzie to mieć miejsce gdy poda Pani/Pan swoje dane osobowe w formularzu kontaktowym na stronie internetowej.

Z tego względu wyjaśniamy następujące zagadnienia:

 

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kazimierza Michalczyka 5.

 

Czy Libet S.A. posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych?

 

Libet S.A. z uwagi na brak obowiązku prawnego w tym względzie nie posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych, natomiast w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Libet S.A. drogą mailową: dane@libet.pl

 

W jakim celu są przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

a) udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

b) marketingowym związanym z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług Libet S.A. pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

c) udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy, którą zawarł z Libet S.A. w oparciu wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO).

 

Jakie prawa posiadam w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

 

Posiada Pani/Pan w określonych przez obowiązujące przepisy prawa sytuacjach prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Libet S.A. oraz firmy zewnętrzne świadczące na rzecz Libet S.A. usługi informatyczne, w tym usługi opieki nad serwisami internetowymi. Niezależnie od tego odbiorcami Pani/Pana danych mogą być również Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) oraz Google LLC (1600 Apmphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w zakresie związanym z wykorzystaniem narzędzi Facebook Pixel, Google Analytics, czy Google AdWords.

 

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich?

 

Z uwagi na korzystanie z narzędzi Google, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Przekazanie danych osobowych następuje w tym wypadku w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176), której zasad przestrzega Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl);

 

Czy posiadam prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych?

 

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę na ich przetwarzanie, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W razie wątpliwości co do sposobu wycofania zgody na przetwarzanie danych powinna się Pani/Pan skontaktować z Libet S.A. w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres dane@libet.pl

 

Jak długo będą przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, a w przypadku danych osobowych nieprzetwarzanych na podstawie zgody na ich przetwarzanie, przez czas niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a w przypadku danych statystycznych wykorzystujących pliki cookies przez okres 26 miesięcy od czasu ostatniej aktywności użytkownika na stronie.

 

Czy mam prawo wnieść skargę na przetwarzanie moich danych osobowych?

 

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych;

 

Czy podanie przeze mnie danych osobowych jest obowiązkowe?

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w zakresie skierowania zapytania do Libet z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

 

Czy moje dane osobowe są profilowane?

 

Dane zebrane poprzez pliki cookies mogą zostać wykorzystane przez Libet S.A. do tworzenia grup docelowych oraz kierowania treści reklamowych do wybranych grup (profilowanie). Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę w sposób opisany w Polityce Cookies. Szczegółowe informacje odnośnie zbierania danych przez Facebook Ltd. Czy Google LLC, są dostępne na ich stronach. Utworzona w ten sposób reklama może być kierowana m.in. do osób, które już odwiedziły stronę, do grup spełniających określone wymogi demograficzne (wiek, płeć, miejsce przebywania itp.) lub inne cechy udostępniane przez ww. podmioty. Libet S.A. nie jest w stanie zidentyfikować osób, do których kieruje swoje reklamy. Grupa reklamowa jest wybierana na podstawie danych statystycznych, a nie osobowych. Identyfikacja wybranego w ten sposób użytkownika nie jest możliwa.

Certyfikowani Wykonawcy to ekstraklasa.

DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH!

zobacz

Promuj swoją firmę w branżowym serwisie.

ROZSZERZ GRONO KLIENTÓW!

zobacz

Najnowsze artykuły

ARTYKUŁ
Budowa tarasu a prawo budowlane
Budowa tarasu a prawo budowlane Posiadanie tarasu to marzenie wielu właścicieli nieruchomości, w których nie został on oryginalnie przewidziany przez architekta. I choć realizacja tego marzenia nie jest przesadnie kłopotliwa, rozeznanie się w obowiązujących przepisach i obowiązkach nakładanych przez nie na inwestorów może już przysporzyć problemów. Co na temat tarasu mówi prawo budowlane? Czy jego budowa wymaga uzyskania pozwolenia? Taras, czyli co?   Obowiązujące w Polsce przepisy prawa budowlanego są wprawdzie złożone i dość skomplikowane, a mimo to nie regulują wielu istotnych z punktu widzenia potencjalnych inwestorów kwestii. Jedną z nich jest budowa tarasu. Czym jest taras? Niestety odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy w polskim prwie budowlanym. Zgodnie z definicją słownikową taras to część budynku mieszkalnego, duży balkon położony na parterze, piętrze lub płaskim dachu.   To, co szczególnie istotne w powyższej definicji to stwierdzenie, że taras stanowi część nieruchomości. Takie rozumienie tarasu podtrzymuje również rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które nakazuje do kubatury brutto budynku wliczać kubaturę balkonów i tarasów. Takie rozumienie tarasu dość istotnie komplikuje życie inwestorów zainteresowanych jego budową.   Czy budowa tarasu wymaga pozwolenia? Taras, jako że stanowi funkcjonalno-użytkową część budynku, nie może być tym samym uznany za obiekt małej architektury. Co to oznacza dla inwestora? Niestety konieczność uzyskania pozwolenia na budowę. Jego uzyskanie przy budowie nowego domu jest najmniej uciążliwe, gdyż taras jest już uwzględniony w projekcie architektonicznym i pozytywna opinia urzędników, skutkująca wydaniem pozwolenia na budowę, obejmuje zarówno dom, jak i przynależny do niego taras. Nieco inaczej wygląda procedura w przypadku chęci dobudowania tarasu do istniejącej już nieruchomości. Choć na taki krok decyduje się wielu właścicieli nieruchomości, obowiązujące przepisy budowlane nie regulują w precyzyjny sposób, jak należy zachować się w takiej sytuacji i jak traktować dobudowany do budynku taras. I choć może się to wydawać nieprawdopodobne czy też zaskakujące, najrozsądniej w takiej sytuacji skonsultować się ze starostwem powiatowym, gdyż poszczególne urzędy w odmienny sposób interpretują obowiązujące przepisy. Niestety nie zawsze urzędową interpretację można przenieść jeden do jednego na podobny projekt, gdyż każdorazowo jest to kwestia indywidualna. Ten sam taras, ale budowany w odmiennej technologii, może być już uznany za rozbudowę budynku i tym samym wymagać konieczności posiadania pozwolenia na budowę.   Zdecydowanie najgorszym możliwym scenariuszem jest tzw. samowolka budowlana, czyli budowa tarasu bez jakiegokolwiek zezwolenia i zgłoszenia tego do urzędu. Decyzja taka może okazać się początkiem poważnych problemów i kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nierozsądnie jest również bazować na swojej indywidualnej interpretacji obowiązujących przepisów, gdyż może ona odbiegać od interpretacji urzędowej i ściągnąć podobne konsekwencje jak budowa tarasu z całkowitym pominięciem obowiązujących zasad.   Tekst został opracowany przez Piotra Majewskiego, eksperta morizon.pl.
więcej
ARTYKUŁ
thumb
Prosty sposób na atrakcyjne wykończenie nawierzchni – Libet Bord
Stworzenie estetycznej nawierzchni wymaga zastosowania materiałów, które będą się charakteryzowały nie tylko ciekawym wyglądem, ale też trwałością i funkcjonalnością. Sposobem na szybkie, skuteczne i atrakcyjne wykończenie brukowanych ścieżek są wielofunkcyjne obrzeża Libet Bord.
czytaj więcej
ARTYKUŁ
thumb
Systemowe rozwiązania nawierzchniowe
Aranżacja przydomowej przestrzeni oznacza dziś znacznie więcej niż podstawowe zadbanie o stan tarasu czy ogrodowych ścieżek.
czytaj więcej

Najnowsze galerie

NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter, jeśli chcesz być na bieżąco informowany o wszystkim, co istotne w kontekście prowadzenia brukarskiego biznesu.

Doradzamy
Inspirujemy
Promujemy

ZNAJDŹ FIRMĘ
BRUKARSKĄ
W SWOJEJ OKOLICY

Skorzystaj z wygodnej wyszukiwarki firmy brukarskich w swojej okolicy.

Po wybraniu województwa na sąsiedniej mapce regionu, zostaniesz przeniesiony do listy miast. Kliknij interesujące Cię miasto, aby zobaczyć firmy brukarskie oferujące swoje usługi w Twojej miejscowości. Certyfikowani Wykonawcy Libet znajdują się na początku listy.

DODAJ SWOJĄ FIRMĘ DO BAZY dzyndzel

Ostatnio dodane

1. Kambud Brukarstwo-Kamieniarstwo Kamil Kęskiewicz

Demokratów 44\\2,
57-400 Nowa Ruda
tel. 691681659

e-mail: kambud_1975@o2.pl

2. GawBruk - z nami się układa Łukasz Gawlik

Krucza 7,
39-200 Dębica
tel. 14 6 920 920

e-mail: biuro@gawbruk.pl

3. ABAR M .Lendzion Dariusz Lendzion

Pieńki Królewskie 6,
86-300 Grudziądz
tel. 604 888 337

e-mail: biuro@abar-bruk.pl

stwórz wizytówkę
swojej firmy

Serwis Brukarze.pl to najszybciej rozwijająca się w Polsce baza brukarzy i firm świadczących usługi brukarskie.

Jesteś brukarzem? Załóż konto, aby czerpać korzyści z obecności w serwisie Brukarze.pl.

Załóż swoje konto dzyndzel

Dzięki otwartej, stale powiększającej się bazie firm brukarskich, serwis Brukarze.pl jest platformą kojarzącą wykonawców nawierzchni z klientami poszukującymi profesjonalistów w swoim fachu.

Rozwijaj swój biznes, docierając do nowych klientów z całej Polski.

W serwisie Brukarze.pl możesz bezpłatnie i w prosty sposób utworzyć własną stronę z unikatowym adresem www. To ważne nie tylko wtedy, gdy nie posiadasz swojej własnej strony internetowej.

Wiarygodność serwisu Brukarze.pl zapewnia Libet - największy producent kostek nawierzchniowych premium w Polsce.

PYTANIE DO EKSPERTA