KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy że w ramach korzystania z niniejszego serwisu może dojść do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, co będzie mieć miejsce w sytuacji, gdy będziemy w stanie Panią/Pana zidentyfikować z wykorzystaniem gromadzonych w serwisie danych. W szczególności będzie to mieć miejsce gdy poda Pani/Pan swoje dane osobowe w formularzu kontaktowym na stronie internetowej.

Z tego względu wyjaśniamy następujące zagadnienia:

 

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kazimierza Michalczyka 5.

 

Czy Libet S.A. posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych?

 

Libet S.A. z uwagi na brak obowiązku prawnego w tym względzie nie posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych, natomiast w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Libet S.A. drogą mailową: dane@libet.pl

 

W jakim celu są przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

a) udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

b) marketingowym związanym z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług Libet S.A. pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

c) udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy, którą zawarł z Libet S.A. w oparciu wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO).

 

Jakie prawa posiadam w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

 

Posiada Pani/Pan w określonych przez obowiązujące przepisy prawa sytuacjach prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Libet S.A. oraz firmy zewnętrzne świadczące na rzecz Libet S.A. usługi informatyczne, w tym usługi opieki nad serwisami internetowymi. Niezależnie od tego odbiorcami Pani/Pana danych mogą być również Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) oraz Google LLC (1600 Apmphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w zakresie związanym z wykorzystaniem narzędzi Facebook Pixel, Google Analytics, czy Google AdWords.

 

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich?

 

Z uwagi na korzystanie z narzędzi Google, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Przekazanie danych osobowych następuje w tym wypadku w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176), której zasad przestrzega Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl);

 

Czy posiadam prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych?

 

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę na ich przetwarzanie, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W razie wątpliwości co do sposobu wycofania zgody na przetwarzanie danych powinna się Pani/Pan skontaktować z Libet S.A. w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres dane@libet.pl

 

Jak długo będą przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, a w przypadku danych osobowych nieprzetwarzanych na podstawie zgody na ich przetwarzanie, przez czas niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a w przypadku danych statystycznych wykorzystujących pliki cookies przez okres 26 miesięcy od czasu ostatniej aktywności użytkownika na stronie.

 

Czy mam prawo wnieść skargę na przetwarzanie moich danych osobowych?

 

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych;

 

Czy podanie przeze mnie danych osobowych jest obowiązkowe?

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w zakresie skierowania zapytania do Libet z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

 

Czy moje dane osobowe są profilowane?

 

Dane zebrane poprzez pliki cookies mogą zostać wykorzystane przez Libet S.A. do tworzenia grup docelowych oraz kierowania treści reklamowych do wybranych grup (profilowanie). Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę w sposób opisany w Polityce Cookies. Szczegółowe informacje odnośnie zbierania danych przez Facebook Ltd. Czy Google LLC, są dostępne na ich stronach. Utworzona w ten sposób reklama może być kierowana m.in. do osób, które już odwiedziły stronę, do grup spełniających określone wymogi demograficzne (wiek, płeć, miejsce przebywania itp.) lub inne cechy udostępniane przez ww. podmioty. Libet S.A. nie jest w stanie zidentyfikować osób, do których kieruje swoje reklamy. Grupa reklamowa jest wybierana na podstawie danych statystycznych, a nie osobowych. Identyfikacja wybranego w ten sposób użytkownika nie jest możliwa.

Libet Ceramic – montaż na wiele sposobów

thumb

Płyty z kolekcji Libet Ceramic są bardzo łatwe i wygodne w montażu oraz demontażu.

Zalety te wynikają z wykorzystania do produkcji wysokogatunkowych surowców, a także stałych wymiarów oraz niewielkiej wagi pojedynczej płyty gresu porcelanowego.

Włoskie gresy porcelanowe EVO_2/ETM to wyjątkowy design, doskonałe parametry technicznie i funkcjonalność. Dzięki tym zaletom płyty znajdują zastosowanie nawet w najbardziej wymagających przestrzeniach. Dodatkowym atutem jest fakt, że gresy można ułożyć na każdej powierzchni, niemal każdym dostępnym sposobem. Ponadto, niezależnie od rodzaju powierzchni, przy montażu płyt skorzystać można z tego samego systemu układania, jak w przypadku tradycyjnych zewnętrznych materiałów nawierzchniowych. Najpopularniejsze sposoby montażu dwudziestomilimetrowych gresów to układanie na trawie, żwirze lub piasku, przy pomocy kleju, a także na wspornikach.

Montaż na trawie

Decydując się na to rozwiązanie, zachowujemy trawnik, a jednocześnie zapobiegamy uszkodzeniom, wywołanym przez duży ruch oraz zapewniamy odpowiedni odpływ wody do gruntu. Montaż płyt rozpoczynamy od rozłożenia gresów w docelowych miejscach, a następnie wyznaczamy ich kontur przy pomocy szpadla. Po ściągnięciu płyt, w wytyczonych miejscach wykopujemy ziemię do głębokości 8 cm. Następnie wysypujemy warstwę żwiru (w celu stabilizacji) i na nim kładziemy gres, tak, aby płyty leżały powyżej 0,5-1 cm gruntu. Na koniec płytę delikatnie wyrównujemy gumowym młotkiem.


Montaż na żwirze lub piasku

Układanie na żwirze zapewnia prawidłowe odwadnianie nawierzchni dzięki szczelinom między płytami, które pozwalają wodzie na bezproblemowy odpływ. To rozwiązanie jest idealne wszędzie tam, gdzie położenie tradycyjnej nawierzchni na kleju nie jest możliwe.
Do montażu na żwirze zaleca się stosowanie przekładek, ponieważ stanowią one wsparcie dla płytek i pozwalają na uzyskanie równych powierzchni. Przezroczysty materiał sprawia, że prawie nie są widoczne i mogą być cięte w celu tworzenia prostych wzorów instalacji w kształcie litery T .Montaż na żwirze rozpoczynamy od przygotowania podłoża.

Wariant I (z płytą betonową)

Do istniejącej płyty betonowej (o grubości 10-20 cm), z zachowanym spadkiem 1-2%, przyklejamy warstwę izolacji wodoodpornej, na której następnie układamy matę ochronną. Na niej równomiernie usypujemy warstwę żwiru (o granulacji 4-8mm), dokładnie ją wyrównując. Na tak przygotowane podłoże układamy płyty, zostawiając między nimi niewielkie przerwy (fugi), zapewniające swobodny odpływ wody.

Wariant II

Gresy można zamontować także drugim sposobem, z pominięciem płyty betonowej, przygotowując podbudowę według poniższego schematu:

 

Montaż przy pomocy kleju

Montaż przy pomocy kleju to idealne rozwiązanie na wjazdy, parkingi czy podjazdy garażowe, ponieważ taka powierzchnia jest bardzo odporna zarówno na dynamiczne, jak i skoncentrowane obciążenia.
Gresy układamy na płycie betonowej z zachowanym spadkiem 1-2%. Na podłoże pacą zębatą nakładamy zaprawę klejącą elastyczną, do której kleimy płyty, sprawdzając co jakiś czas równość powierzchni. Ze względu na stały wymiar i precyzyjny kształt gresów, możliwe jest zastosowanie niewielkiej, nawet 3 mm spoiny. Nawierzchnię fugujemy zaprawą na bazie cementu. Po zakończeniu tego etapu prac rekomendujemy natychmiastowe usunięcie nadmiaru materiału do spoinowania oraz delikatne umycie powierzchni wodą, uważając na to, by nie naruszyć/wymyć fug. Po 24 godzinach nawierzchnię można dokładnie umyć wodą.

W przypadku, gdy płyty układane są na zewnątrz, konieczne jest zastosowanie izolacji poziomej, według schematu pokazanego poniżej:

Montaż na wspornikach

Montaż na wspornikach tarasowych wykorzystuje system podnoszonych podłóg. Przy tym systemie układania wszystkie rury i instalacje elektryczne położone pod powierzchnią płyty mogą być sprawdzane w każdej chwili. Umożliwia to natychmiastową dostępność przez proste podniesienie i usunięcie płyty.
Montaż na wspornikach tarasowych jest niezwykle prosty, szybki i nie wymaga specjalistycznej wiedzy oraz narzędzi. Korzystając z tego sposobu, możemy w kliku krokach ułożyć estetyczny i funkcjonalny taras. Do montażu potrzebne są jedynie: wsporniki, poziomica, szczotka i zmiotka, ewentualnie klucz do regulacji wysokości oraz chwytak. Pracę zaczynamy od dokładnego oczyszczenia podłoża, na którym będą układane płyty. Niezwykle ważne jest, aby powierzchnia była równa i stabilna. Wsporniki regulujemy do odpowiedniej wysokości (lub używamy wsporników o stałej wysokości) i rozkładamy je na powierzchni. Na stopniowo rozkładane wsporniki kładziemy płyty (narożniki płyt powinny być wkomponowane w skrzydełka wspornika). Po ułożeniu, przy pomocy poziomicy, sprawdzamy równość nawierzchni. W przypadku odchyleń, ściągamy płytę (najwygodniejszym sposobem jest użycie chwytaka) i regulujemy wysokość wspornika. Decydując się na ten sposób montażu warto wybrać wsporniki samopoziomujące, które pozwalają uzyskać równą powierzchnię całego tarasu, nawet pomimo wymaganego spadku (1-2%), co podnosi komfort użytkowania. Wypoziomowany taras można od razu użytkować.


Gresy porcelanowe możemy zamontować na wspornikach o stałej lub regulowanej wysokości. Ilość wsporników uzależniona jest od parametrów technicznych płyt oraz wymagań projektowych. Szczegółowe zalecenia znajdują się w katalogu Libet Ceramic dostępnym na stronie www.libet.pl/katalogi-online/.

 

stwórz wizytówkę
swojej firmy

Serwis Brukarze.pl to najszybciej rozwijająca się w Polsce baza brukarzy i firm świadczących usługi brukarskie.

Jesteś brukarzem? Załóż konto, aby czerpać korzyści z obecności w serwisie Brukarze.pl.

Załóż swoje konto dzyndzel

Dzięki otwartej, stale powiększającej się bazie firm brukarskich, serwis Brukarze.pl jest platformą kojarzącą wykonawców nawierzchni z klientami poszukującymi profesjonalistów w swoim fachu.

Rozwijaj swój biznes, docierając do nowych klientów z całej Polski.

W serwisie Brukarze.pl możesz bezpłatnie i w prosty sposób utworzyć własną stronę z unikatowym adresem www. To ważne nie tylko wtedy, gdy nie posiadasz swojej własnej strony internetowej.

Wiarygodność serwisu Brukarze.pl zapewnia Libet - największy producent kostek nawierzchniowych premium w Polsce.

PYTANIE DO EKSPERTA