KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy że w ramach korzystania z niniejszego serwisu może dojść do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, co będzie mieć miejsce w sytuacji, gdy będziemy w stanie Panią/Pana zidentyfikować z wykorzystaniem gromadzonych w serwisie danych. W szczególności będzie to mieć miejsce gdy poda Pani/Pan swoje dane osobowe w formularzu kontaktowym na stronie internetowej.

Z tego względu wyjaśniamy następujące zagadnienia:

 

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kazimierza Michalczyka 5.

 

Czy Libet S.A. posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych?

 

Libet S.A. z uwagi na brak obowiązku prawnego w tym względzie nie posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych, natomiast w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Libet S.A. drogą mailową: dane@libet.pl

 

W jakim celu są przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

a) udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

b) marketingowym związanym z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług Libet S.A. pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

c) udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy, którą zawarł z Libet S.A. w oparciu wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO).

 

Jakie prawa posiadam w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

 

Posiada Pani/Pan w określonych przez obowiązujące przepisy prawa sytuacjach prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Libet S.A. oraz firmy zewnętrzne świadczące na rzecz Libet S.A. usługi informatyczne, w tym usługi opieki nad serwisami internetowymi. Niezależnie od tego odbiorcami Pani/Pana danych mogą być również Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) oraz Google LLC (1600 Apmphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w zakresie związanym z wykorzystaniem narzędzi Facebook Pixel, Google Analytics, czy Google AdWords.

 

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich?

 

Z uwagi na korzystanie z narzędzi Google, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Przekazanie danych osobowych następuje w tym wypadku w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176), której zasad przestrzega Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl);

 

Czy posiadam prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych?

 

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę na ich przetwarzanie, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W razie wątpliwości co do sposobu wycofania zgody na przetwarzanie danych powinna się Pani/Pan skontaktować z Libet S.A. w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres dane@libet.pl

 

Jak długo będą przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, a w przypadku danych osobowych nieprzetwarzanych na podstawie zgody na ich przetwarzanie, przez czas niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a w przypadku danych statystycznych wykorzystujących pliki cookies przez okres 26 miesięcy od czasu ostatniej aktywności użytkownika na stronie.

 

Czy mam prawo wnieść skargę na przetwarzanie moich danych osobowych?

 

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych;

 

Czy podanie przeze mnie danych osobowych jest obowiązkowe?

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w zakresie skierowania zapytania do Libet z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

 

Czy moje dane osobowe są profilowane?

 

Dane zebrane poprzez pliki cookies mogą zostać wykorzystane przez Libet S.A. do tworzenia grup docelowych oraz kierowania treści reklamowych do wybranych grup (profilowanie). Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę w sposób opisany w Polityce Cookies. Szczegółowe informacje odnośnie zbierania danych przez Facebook Ltd. Czy Google LLC, są dostępne na ich stronach. Utworzona w ten sposób reklama może być kierowana m.in. do osób, które już odwiedziły stronę, do grup spełniających określone wymogi demograficzne (wiek, płeć, miejsce przebywania itp.) lub inne cechy udostępniane przez ww. podmioty. Libet S.A. nie jest w stanie zidentyfikować osób, do których kieruje swoje reklamy. Grupa reklamowa jest wybierana na podstawie danych statystycznych, a nie osobowych. Identyfikacja wybranego w ten sposób użytkownika nie jest możliwa.

Subtelne płyty z linii Impressio – montaż ma znaczenie

thumb

Oferta Libet to niezwykle szerokie portfolio produktów, dające niemal nieograniczone możliwości aranżacyjne zarówno na posesjach prywatnych, jak i w przestrzeniach publicznych.

     

Bogactwo dostępnych materiałów, barw i kształtów wiąże się jednak z koniecznością uwzględniania specyfiki niektórych rozwiązań w trakcie ich montażu. Na szczególną uwagę wykonawców zasługują płyty Maxima Slim i Maxima Molto, dwie nowości z kolekcji Libet Impressio. Dlaczego? 

Sekret Maxima Slim i Maxima Molto tkwi w ich unikatowej formie. Jako najsmuklejsze propozycje płyt systemu Maxima umożliwiają one tworzenie różnorodnych, atrakcyjnych kompozycji formatów i barw, bez konieczności docinania. Znakomicie pasują do pozostałych elementów Systemu, a dzięki komplementarnej kolorystyce, stanowią dobry sposób na realizację kreatywnych, np. kontrastowych układów nawierzchni. Wyjątkowy kształt tych produktów wpływa jednak nie tylko na szeroką gamę zastosowań. Charakterystyczna smukłość powoduje też, że stosunkowo łatwo je uszkodzić w wyniku błędów montażowych. Na szczęście wystarczy dopilnować kilku podstawowych kwestii związanych z technikami oraz narzędziami wykorzystywanymi na tym etapie, by osiągnąć estetyczny, a jednocześnie trwały efekt.

Ostrożnie z zagęszczaniem

Niewielki przekrój płyt Maxima Slim i Maxima Molto sprawia, że są one szczególnie wrażliwe na zagrożenia związane ze złym zaprojektowaniem lub niepoprawnym wykonaniem podbudowy. Przede wszystkim zagęszczanie produktu w podbudowie powinno odbywać się bez użycia zagęszczarki mechanicznej – może bowiem ona spowodować uszkodzenia i pęknięcia elementów. Montaż należy przeprowadzić metodą staro-brukarską. Sprawdzony sposób wykorzystania młotka gumowego przy dobijaniu elementów do spasowania i wyrównania nawierzchni zapewnia osiągnięcie pożądanego efektu. Ważne jest jednak, by pracować z wyczuciem –  przesadne użycie siły to także prosta droga do spowodowania zniszczeń. Jeśli wielokrotne uderzenia nie powodują zagłębiania się płyt na pożądany poziom,  dobijanie należy przerwać. Istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, że podbudowa jest niewłaściwie przygotowana i potrzebne jest podebranie oraz wyrównanie tzw. warstwy  wyrównującej. Warto pamiętać, że bardzo dużo zależy także od rodzaju wspomnianej warstwy…

Uwaga na warstwę wyrównującą

Nie zaleca się stosowania warstwy wyrównującej z mieszanki piaskowo cementowej – szczególnie, jeśli jest ona wykonywana metodą na mokro przy wysokich temperaturach i na zbyt dużym obszarze, wyprzedzającym czynności zagęszczania. W warunkach typowo letnich taka podbudowa dość szybko wiąże, stając się na tyle sztywną, że nie pozwala na odpowiednie zagłębienie się płyty.  Wskazane jest natomiast użycie grubego, czystego piasku lub frakcjonowanych grysów (o dostępnych na rynku frakcjach 1-3, 1-4, 2-5, a nawet 2-8). W każdym przypadku należy oczywiście zwracać uwagę na  jakość dobieranego surowca, potwierdzaną stosownymi certyfikatami, określającymi podstawowe parametry uziarnienia, zawartość pyłów i zanieczyszczeń. Ważne jest unikanie materiałów zawierających zanieczyszczenia organiczne, glinę czy nadmiar pyłu.

Warto też pamiętać, że znaczenie warstwy wyrównującej wynika nie tylko z funkcji właściwego przenoszenia obciążenia na całej płaszczyźnie płyty i wyrównywania nawierzchni.  Musi ona również spełniać rolę powierzchni, która jest w stanie przepuścić nadmiar wody opadowej w głąb podbudowy. W przeciwnym razie zalegąjąca ciecz może wywołać szereg niepożądanych skutków, jak wykwity wapienne, nadmierne nasiąkanie produktu, przebarwienia itp.

W rękach fachowców

Wadliwy projekt podbudowy, niedostosowanie produktu do charakteru realizowanej nawierzchni czy błędy wykonawcze mogą skutkować wystąpieniem uszkodzeń, które nie podlegają reklamacji. Dlatego warto prace zlecać fachowcom, a wyboru materiałów dokonywać w oparciu o ich przeznaczenie. Przykładowo, Maxima Slim i Maxima Molto przewidziane są wyłącznie na obciążenia występujące przy ruchu pieszym. Nie montuje się więc ich w miejscach, przez które później - nawet sporadycznie - będą przejeżdżać pojazdy. Finalnie chodzi przecież o to, by stworzyć wokół siebie atrakcyjną wizualnie, funkcjonalną i trwałą przestrzeń. 

Więcej przydatnych wskazówek, porad i zasad dotyczących wykorzystania produktów Libet znaleźć można w materiałach dydaktycznych producenta oraz na stronie www.libet.pl.

stwórz wizytówkę
swojej firmy

Serwis Brukarze.pl to najszybciej rozwijająca się w Polsce baza brukarzy i firm świadczących usługi brukarskie.

Jesteś brukarzem? Załóż konto, aby czerpać korzyści z obecności w serwisie Brukarze.pl.

Załóż swoje konto dzyndzel

Dzięki otwartej, stale powiększającej się bazie firm brukarskich, serwis Brukarze.pl jest platformą kojarzącą wykonawców nawierzchni z klientami poszukującymi profesjonalistów w swoim fachu.

Rozwijaj swój biznes, docierając do nowych klientów z całej Polski.

W serwisie Brukarze.pl możesz bezpłatnie i w prosty sposób utworzyć własną stronę z unikatowym adresem www. To ważne nie tylko wtedy, gdy nie posiadasz swojej własnej strony internetowej.

Wiarygodność serwisu Brukarze.pl zapewnia Libet - największy producent kostek nawierzchniowych premium w Polsce.

PYTANIE DO EKSPERTA