KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy że w ramach korzystania z niniejszego serwisu może dojść do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, co będzie mieć miejsce w sytuacji, gdy będziemy w stanie Panią/Pana zidentyfikować z wykorzystaniem gromadzonych w serwisie danych. W szczególności będzie to mieć miejsce gdy poda Pani/Pan swoje dane osobowe w formularzu kontaktowym na stronie internetowej.

Z tego względu wyjaśniamy następujące zagadnienia:

 

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kazimierza Michalczyka 5.

 

Czy Libet S.A. posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych?

 

Libet S.A. z uwagi na brak obowiązku prawnego w tym względzie nie posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych, natomiast w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Libet S.A. drogą mailową: dane@libet.pl

 

W jakim celu są przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

a) udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

b) marketingowym związanym z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług Libet S.A. pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

c) udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy, którą zawarł z Libet S.A. w oparciu wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO).

 

Jakie prawa posiadam w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

 

Posiada Pani/Pan w określonych przez obowiązujące przepisy prawa sytuacjach prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Libet S.A. oraz firmy zewnętrzne świadczące na rzecz Libet S.A. usługi informatyczne, w tym usługi opieki nad serwisami internetowymi. Niezależnie od tego odbiorcami Pani/Pana danych mogą być również Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) oraz Google LLC (1600 Apmphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w zakresie związanym z wykorzystaniem narzędzi Facebook Pixel, Google Analytics, czy Google AdWords.

 

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich?

 

Z uwagi na korzystanie z narzędzi Google, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Przekazanie danych osobowych następuje w tym wypadku w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176), której zasad przestrzega Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl);

 

Czy posiadam prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych?

 

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę na ich przetwarzanie, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W razie wątpliwości co do sposobu wycofania zgody na przetwarzanie danych powinna się Pani/Pan skontaktować z Libet S.A. w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres dane@libet.pl

 

Jak długo będą przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, a w przypadku danych osobowych nieprzetwarzanych na podstawie zgody na ich przetwarzanie, przez czas niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a w przypadku danych statystycznych wykorzystujących pliki cookies przez okres 26 miesięcy od czasu ostatniej aktywności użytkownika na stronie.

 

Czy mam prawo wnieść skargę na przetwarzanie moich danych osobowych?

 

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych;

 

Czy podanie przeze mnie danych osobowych jest obowiązkowe?

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w zakresie skierowania zapytania do Libet z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

 

Czy moje dane osobowe są profilowane?

 

Dane zebrane poprzez pliki cookies mogą zostać wykorzystane przez Libet S.A. do tworzenia grup docelowych oraz kierowania treści reklamowych do wybranych grup (profilowanie). Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę w sposób opisany w Polityce Cookies. Szczegółowe informacje odnośnie zbierania danych przez Facebook Ltd. Czy Google LLC, są dostępne na ich stronach. Utworzona w ten sposób reklama może być kierowana m.in. do osób, które już odwiedziły stronę, do grup spełniających określone wymogi demograficzne (wiek, płeć, miejsce przebywania itp.) lub inne cechy udostępniane przez ww. podmioty. Libet S.A. nie jest w stanie zidentyfikować osób, do których kieruje swoje reklamy. Grupa reklamowa jest wybierana na podstawie danych statystycznych, a nie osobowych. Identyfikacja wybranego w ten sposób użytkownika nie jest możliwa.

TECHNOLOGIE CHRONIĄCE POWIERZCHNIĘ KOSTEK

thumb

Wyroby betonowe stanowią dziś podstawę do tworzenia trwałych nawierzchni nawet w bardzo wymagających miejscach. Są odporne na duże obciążenia i oddziaływanie niekorzystnych czynników zewnętrznych. Długotrwale użytkowane oraz stale narażone na zmienne warunki atmosferyczne, mogą jednak z czasem niekorzystnie zmienić wygląd. W technologii produkcji kostek Libet od lat stosujemy więc specjalny system ALS, ułatwiający im zachowanie pożądanej estetyki. W tym roku wprowadziliśmy kolejne, innowacyjne rozwiązanie — oto krótka geneza systemu Poly Hard Coat.

 

TRWAŁE JAK BETON?

Potrzeba wprowadzania dodatkowej ochrony produktów słusznie kojarzonych z trwałością wynika z faktu, że beton jest materiałem porowatym. Jego struktura pozostaje taka mimo stosowania w procesie wytwórczym mieszanki o najlepszych parametrach oraz odpowiedniego zagęszczenia jej przez siłę prasy hydraulicznej i dodatkowych wibracji. W świeżej mieszance betonowej obecna jest bowiem woda, której nadmiar w procesie hydratacji odparowuje, pozostawiając puste przestrzenie w postaci gęstej siatki porów i kapilar, ułatwiających wnikanie płynów (zwłaszcza, gdy się ze sobą łączą).

 

NIEZBĘDNA OCHRONA DZIĘKI ALS

Dążąc do zniwelowania tego niekorzystnego zjawiska, kilka lat temu opracowaliśmy technologię o nazwie Anti Liquid System (ALS), polegającą na zastosowaniu w wyrobach środków hydrofobowych — także w warstwie konstrukcyjnej. Jest to szczególnie ważne dla ograniczenia podciągania wody z podłoża, która może wynosić na powierzchnię kostki zanieczyszczenia, powodując przebarwienia czy wykwity solne. Zmniejszenie przepuszczalności kapilar pozwala też znacznie ograniczyć wykwity wapienne. ALS stał się doskonałą podstawą do dalszego unowocześniana metod, zapewniających pożądany efekt wizualny na produktach.

 

INNOWACYJNY PHC

phc

Naszym najnowszym osiągnięciem w dziedzinie zabezpieczania powierzchni kostek jest technologia PHC (Poly Hard Coat), polegająca na pokrywaniu produktu specjalną powłoką lakierów utwardzanych promieniami UV. Na finalny efekt tego procesu niemały wpływ ma odpowiednie przygotowanie wyrobów oraz stała kontrola parametrów ich szczelności na etapie produkcji. Przede wszystkim beton jest zabezpieczany środkami hydrofobowymi w całym przekroju (ALS). Dodatkowo, na jeszcze świeżą jego powierzchnię nanoszona jest warstwa podkładu, która wnika na głębokość kilku mm, działając impregnująco i uszczelniająco. Dzieje się tak za sprawą powstawania (w reakcji kompleksów aktywnych ze składnikami betonu) specjalnych kryształków, które wypełniają istniejące kapilary i mikropęknięcia.

Tak przygotowane podłoże ma uniemożliwić ewentualne przedostanie się wykwitu wapiennego pod, nakładany w kolejnym etapie, lakier UV oraz zapewnić mu równomierne rozłożenie i odpowiednią przyczepność. Poly Hard Coat z powodzeniem wykorzystuje możliwości sprawdzonych rozwiązań, wzbogacając je o walory najnowszej generacji preparatów lakierujących. W praktyce oznacza to stworzenie optymalnych warunków do trwałego utrzymywania przez produkty atrakcyjnego wyglądu. Otrzymują one bowiem niezwykle wysokie parametry odporności na wodę, promienie UV, mróz, aktywność biologiczną czy wnikanie rozmaitych substancji (jak tłuszcze, przepalony olej silnikowy, keczup, czerwone wino, herbata itp.) — w zależności od czasu pozostawienia zanieczyszczeń na powierzchni. Oczywiście, w dalszym ciągu zaleca się regularną pielęgnację materiałów z betonu jako podstawę utrzymania ich w pożądanym stanie.

Technologia PHC została zastosowana przy produkcji Via Trio PHC, a pozostałe kostki premium, prezentowane w tegorocznej ofercie, otrzymały kompleksowe zabezpieczenie w postaci Anti Liquid System. Obie propozycje obejmują szeroki zakres właściwości ochronnych.

stwórz wizytówkę
swojej firmy

Serwis Brukarze.pl to najszybciej rozwijająca się w Polsce baza brukarzy i firm świadczących usługi brukarskie.

Jesteś brukarzem? Załóż konto, aby czerpać korzyści z obecności w serwisie Brukarze.pl.

Załóż swoje konto dzyndzel

Dzięki otwartej, stale powiększającej się bazie firm brukarskich, serwis Brukarze.pl jest platformą kojarzącą wykonawców nawierzchni z klientami poszukującymi profesjonalistów w swoim fachu.

Rozwijaj swój biznes, docierając do nowych klientów z całej Polski.

W serwisie Brukarze.pl możesz bezpłatnie i w prosty sposób utworzyć własną stronę z unikatowym adresem www. To ważne nie tylko wtedy, gdy nie posiadasz swojej własnej strony internetowej.

Wiarygodność serwisu Brukarze.pl zapewnia Libet - największy producent kostek nawierzchniowych premium w Polsce.

PYTANIE DO EKSPERTA